digg digg

Продължаване на компенсациите за бизнеса

„Към 940 млн. лв. са предвидени като компенсация за бизнеса, приблизително 350 млн. лв. за ЕРП дружествата и около 20 млн. лв. за газ. До 2 млрд. е буферът, предвиден от държавния бюджет.“, изтъкна енергийният министър – Александър Николов. Той посочи, че периодът н...

Новото ръководство на регулатора и държавните дружества

Комисия за енергийно и водно регулиране Промените в Закона за енергетиката, с които броят на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране се намалява от 9 на 5 души, беше обнародван в Държавен вестник. Така се прекратяват мандатите на двама от членовете – на тоз...