digg digg

ЕК с мнение за забраната за обединяване на балансиращите групи

Приетите през декември промени в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) забраниха обединението на балансиращите групи на свободния пазар на електроенергия. Основната причина, поради която мнозинството от пазарни участници се възпротивиха срещу подобна забрана тогава,...