digg digg

OPCOM вече няма да бъде монополна платформа за търговия в Румъния

В статия, публикувана от SEE Energy News, се посочва, че Националният орган за енергийно регулиране (ANRE) подготвя промени в правилата за лицензиране, които могат да позволят няколко оператора да управляват пазари на електроенергия ден напред или в рамките на деня....

Заявления в ЕСО за над 15 000 MW зелени централи

Заявления в ЕСО за над 15 000 MW зелени централи По данни на вестник 24 часа в Електроенергийния системен оператор за последните 3 години са постъпили заявления за изграждането на 15 200 MW мощности, използващи възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). От началото на ...