digg digg

Определяне на годишната лицензионна такса към КЕВР

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) напомня, че в срок до 25.03.2022 лицензираните дружества следва да подадат справка за определяне на годишната им лицензионна такса за 2021 г. Първата вноска от дължимата годишна лицензионна такса следва да бъде прев...