digg digg

Компенсациите на мрежовите оператори са удължени до края на март

Компенсирането на мрежовите оператори за технологичните им разходи ще продължи до края на март 2022 г. Това реши правителството на заседание, приемайки промени в програмата за компенсиране на разходите на операторите на електропреносната и електроразпределителните м...