digg digg

КЕВР приема предложения за промени в Наредбата за цените на газа

От Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) съобщават, че във връзка с открита процедура за изменениe и допълнениe на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, че заинтересованите лица могат да представят предложения за изменениe и допълнени...