digg digg

Предлагат уведомителен режим за ВЕИ до 5MW за собствена консумация

От информационния портал 3e-news съобщават, че депутатите от енергийната комисия към Народното събрание с 9 гласа „за“ и 2 „въздържал се“ са приели с редица забележки и препоръки на първо четене проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновя...