digg digg

Първият общоевропейски пазар за гаранции за произход стартира през 2022

Стартират месечни търгове за Гаранции за произход (ГП) през второто тримесечие на 2022 г. с клиринг и доставка чрез ECC и EEX. Европейската платформа ден напред(EPEX SPOT), Европейската енергийна борса (EEX) и Европейската клирингова къща (ECC) планират съвместно да старт...