digg digg

Отхвърлено е предложението за допълнителни вноски във ФСЕС

В Народното събрание беше входиран проект на решение, задължаващ всички производители без тези от въглища и природен газ да правят допълнителни вноски във Фонд Сигурност на Електроенергийната Система (ФСЕС). Размерът им беше определен на 80% на сто спрямо разликата от месечна...