digg digg

Планът за развитие на газопреносната мрежа

Булгартрансгаз публикува проект на десетгодишен план за развитие на газопреносната мрежа за периода 2022 – 2031 г. В него се отбелязва, че потреблението на природен газ в България през 2021 г. е 35 430 GWh, което бележи повишение от 13,06% спрямо потреблението за 2020 г. (31 337...