digg digg

Какво се случва след спирането на доставките от Газпром?

Във връзка със спирането на доставките на природен газ след едностранното им прекратяване от ООО „Газпром експорт“ на 27.04.2022, Министерство на енергетиката и „Булгаргаз“ ЕАД информираха: След уведомлението на ООО „Газпром експорт“ от 26.04.2022 г., че доставките за „Булгаргаз“...