digg digg

Позиция на MET Group относно твърдения свързни с доставките на природен газ

По повод различни медийни публикации и изявления във връзка с доставките на природен газ за България, MET Group оповести своята официална позиция: MET Group категорично отхвърля всички неоснователни твърдения, публикувани в българските медии и свързани с доставките на приро...