digg digg

МЕ предлага промени в Закона за енергетиката

Според Министерство на енергетиката устойчивост на дейностите по компенсиране на клиентите заради високите енергийни цени, предвидимост в работата на икономическите субекти, засегнати от волатилността на енергийните цени, справедливо третиране на всички икономически субек...