digg digg

Търсени количества природен газ от Булгаргаз

На свое заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което изиска спешно информация от държавните дружества относно мерките, които предприемат за предотвратяване на криза с доставките на газ през зимния период. Комисията задължи Обществения д...