digg digg

Regional Approach Sofia: Energy goes both ways

В четвъртък, 15 септември, от 12:00 часа Energynomics организира в Rosslyn Central Park Hotel (бул. Витоша 106,) в София третата конференция от поредицата Regional Approach за 2022 г. Тази B2B конференция на живо е отлична възможност за контакт с най-изтъкнатите лидери в бизн...