digg digg

Програмата за компенсации на бизнеса до края на 2022

Министерски съвет одобри новата програма за компенсиране на разходите на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия, както и на мрежовите оператори, за закупуване на електроенергия за покриване на технологичните им разходи. Двете програми обхващат периода от 01.10.2022 до...