digg digg

Финансови вноски от търговци и производители за подпомагане на крайните клиенти

В края на 2022 г. влязоха в сила промените в Закона за прилагане разпоредбите на Закона за държавния бюджет, които задължават производителите на електроенергия и търговците да правят вноски във фонд сигурност на електроенергийната система (ФСЕС). Целта е средствата събран...