digg digg

В сила са промените в Закона за енергетиката и в Наредбата за лицензирането

В петък (24.02.2023) бяха публикувани промените в Наредба 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, а в началото на месеца бяха приети окончателно измененията в Закона за енергетиката. Промените регламентират работата на нови пазарни участници, увеличават инстали...