digg digg

Готвят се промени в методиката за балансирането

КЕВР публикува проект за изменение на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), включително и нова методика за определяне на цените на балансираща енергия, която е част от ПТЕЕ:...