digg digg

Екстремни цени на пазара на балансираща енергия след прилагане на нова методика

Представители на всички големи компании за доставка и търговия на електроенергия, ВЕИ производителите и асоциациите БФИЕК, АИКБ, АТЕБ, АСЕП и АПСТЕ проведоха спешна среща с КЕВР, за да обсъдят предварителните резултати от новата методика за ценообразуване на балансиращата енергия...