digg digg

Отворено писмо до ВЕИ производителите и крайните потребители на електроенергия

АТЕБ изпрати отворено писмо до обществеността относно екстремно високите цени на балансираща енергия, вследствие прилагането на новата Методика за определяне на тези цени, приета от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и в сила от 1 май 2024 г. В него Асоциа...

Коментар относно високите цени на балансираща енергия пред БНТ

Инж. Чавдар Дойчинов, представител на АТЕБ, коментира пред БНТ високите цени за балансиране на системата, определени от новата методика, приета от Комисията за енергийно и водно регулиране от 1 май 2024 г.: „Сега проблемът е при ВЕИ производителите, но след месец-два ще с...

Екстремни цени на пазара на балансираща енергия след прилагане на нова методика

Представители на всички големи компании за доставка и търговия на електроенергия, ВЕИ производителите и асоциациите БФИЕК, АИКБ, АТЕБ, АСЕП и АПСТЕ проведоха спешна среща с КЕВР, за да обсъдят предварителните резултати от новата методика за ценообразуване на балансиращата енергия...