digg digg

Конференция RE-Source Southeast 2024

RE-Source Southeast – най-голямото събитие, посветено на корпоративното снабдяване с възобновяема енергия в Югоизточна Европа, ще се състои за 4-та поредна година в София.   Запазете си датите 15-16 май 2024 и се регистрирайте сега!   В рамките на събитието през 2024 г....

Конференция Енергийна Търговия Централна и Югоизточна Европа 2024

Конференцията Енергийна Търговия Централна и Югоизточна Европа 2024 (ETCSEE) е 2-дневно събитие посветено на търговията с енергия. ETCSEE 2024, което се провежда на 5-6 юни в Будапеща, Унгария, е едно от най-значимите събития в региона за секторите електроенергия и природен газ....

Становище на АТЕБ по проект на Закона за държавния бюджет на РБ за 2024 г.

Асоциацията на търговците на енергия в България изпрати до отговорните институции, в лицето на Министерски съвет, Министерство на енергетиката, Министерство на финансите, Комисиите по бюджет и финанси, и енергетика към НС; КЕВР и ФСЕС, своя позиция относно проекта на Зако...

Становище на АТЕБ относно предложените промени в Закона за енергетиката

Асоциацията на търговците на енергия в България изрази в Становище, изпратено до Комисията по енергетика в НС, своите забележки и предложения към предложените изменения и допълнения на Закона за енергетиката. Становището касае отпадането на пределните цени за сключване на сделк...

Конференция RE-Source Southeast 2023

RE-Source Southeast е водещото събитие за корпоративно снабдяване с възобновяема енергия в Югоизточна Европа! Макар че собственото потребление и производството на място все още са преобладаващият избор за корпоративните предприятия от Югоизточна Европа (ЮИЕ), пазарът на PPAs им...

Излезе новият годишен алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ

Годишният алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ 2023 излезе от печат. Новото в него са актуални експертни мнения на водещи анализатори и специалисти в енергийния сектор у нас. Те дискутират за ползвателите на изданието предизвикателствата пред енергийния...

Конференция Енергийна Търговия Централна и Югоизточна Европа 2023

Конференцията Енергийна Търговия Централна и Югоизточна Европа 2023 (ETCSEE) е 2-дневно събитие посветено на търговията с енергия. ETCSEE 2023, което се провежда на 14-15 юни във Виена, Австрия, е едно от най-значимите събития в региона за секторите електроенергия и природен газ....

Готвят се промени в методиката за балансирането

КЕВР публикува проект за изменение на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), включително и нова методика за определяне на цените на балансираща енергия, която е част от ПТЕЕ:...

В сила са промените в Закона за енергетиката и в Наредбата за лицензирането

В петък (24.02.2023) бяха публикувани промените в Наредба 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, а в началото на месеца бяха приети окончателно измененията в Закона за енергетиката. Промените регламентират работата на нови пазарни участници, увеличават инстали...

Финансови вноски от търговци и производители за подпомагане на крайните клиенти

В края на 2022 г. влязоха в сила промените в Закона за прилагане разпоредбите на Закона за държавния бюджет, които задължават производителите на електроенергия и търговците да правят вноски във фонд сигурност на електроенергийната система (ФСЕС). Целта е средствата събран...