digg digg

Отворено писмо до ВЕИ производителите и крайните потребители на електроенергия

АТЕБ изпрати отворено писмо до обществеността относно екстремно високите цени на балансираща енергия, вследствие прилагането на новата Методика за определяне на тези цени, приета от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и в сила от 1 май 2024 г. В него Асоциа...

Коментар относно високите цени на балансираща енергия пред БНТ

Инж. Чавдар Дойчинов, представител на АТЕБ, коментира пред БНТ високите цени за балансиране на системата, определени от новата методика, приета от Комисията за енергийно и водно регулиране от 1 май 2024 г.: „Сега проблемът е при ВЕИ производителите, но след месец-два ще с...

Екстремни цени на пазара на балансираща енергия след прилагане на нова методика

Представители на всички големи компании за доставка и търговия на електроенергия, ВЕИ производителите и асоциациите БФИЕК, АИКБ, АТЕБ, АСЕП и АПСТЕ проведоха спешна среща с КЕВР, за да обсъдят предварителните резултати от новата методика за ценообразуване на балансиращата енергия...

Становище на АТЕБ и АСЕП относно екстремни цени за балансиране

Изх. № 390 /22.05.2024 ДО Г-н Иван Иванова Председател На Комисия за енергийно и водно регулиране Копие до: Министерски съвет Копие до: Парламентарна комисия по енергетика Относно: Методика за определяне на цени на балансираща енергия Уважаеми г-н Иванов, Уважаеми дами и господ...

Пълната либерализация на пазара на електроенергия се отлага с една година

В брой 39 от 1 май 2024 г. на Държавен вестник беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от 49-ото Народно събрание на 25 април 2024 г. Законът предвижда отлагане на последния етап от либерализацията на пазара на електроенергия с...

Конференция RE-Source Southeast 2024

RE-Source Southeast – най-голямото събитие, посветено на корпоративното снабдяване с възобновяема енергия в Югоизточна Европа, ще се състои за 4-та поредна година в София.   Запазете си датите 15-16 май 2024 и се регистрирайте сега!   В рамките на събитието през 2024 г....

Конференция Енергийна Търговия Централна и Югоизточна Европа 2024

Конференцията Енергийна Търговия Централна и Югоизточна Европа 2024 (ETCSEE) е 2-дневно събитие посветено на търговията с енергия. ETCSEE 2024, което се провежда на 5-6 юни в Будапеща, Унгария, е едно от най-значимите събития в региона за секторите електроенергия и природен газ....

Становище на АТЕБ по проект на Закона за държавния бюджет на РБ за 2024 г.

Асоциацията на търговците на енергия в България изпрати до отговорните институции, в лицето на Министерски съвет, Министерство на енергетиката, Министерство на финансите, Комисиите по бюджет и финанси, и енергетика към НС; КЕВР и ФСЕС, своя позиция относно проекта на Зако...

Становище на АТЕБ относно предложените промени в Закона за енергетиката

Асоциацията на търговците на енергия в България изрази в Становище, изпратено до Комисията по енергетика в НС, своите забележки и предложения към предложените изменения и допълнения на Закона за енергетиката. Становището касае отпадането на пределните цени за сключване на сделк...

Конференция RE-Source Southeast 2023

RE-Source Southeast е водещото събитие за корпоративно снабдяване с възобновяема енергия в Югоизточна Европа! Макар че собственото потребление и производството на място все още са преобладаващият избор за корпоративните предприятия от Югоизточна Европа (ЮИЕ), пазарът на PPAs им...