digg digg

Конференция RE-Source Southeast 2024

RE-Source Southeast – най-голямото събитие, посветено на корпоративното снабдяване с възобновяема енергия в Югоизточна Европа, ще се състои за 4-та поредна година в София.   Запазете си датите 15-16 май 2024 и се регистрирайте сега!   В рамките на събитието през 2024 г....

Становище на АТЕБ по проект на Закона за държавния бюджет на РБ за 2024 г.

Асоциацията на търговците на енергия в България изпрати до отговорните институции, в лицето на Министерски съвет, Министерство на енергетиката, Министерство на финансите, Комисиите по бюджет и финанси, и енергетика към НС; КЕВР и ФСЕС, своя позиция относно проекта на Зако...

Становище на АТЕБ относно предложените промени в Закона за енергетиката

Асоциацията на търговците на енергия в България изрази в Становище, изпратено до Комисията по енергетика в НС, своите забележки и предложения към предложените изменения и допълнения на Закона за енергетиката. Становището касае отпадането на пределните цени за сключване на сделк...

Излезе новият годишен алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ

Годишният алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ 2023 излезе от печат. Новото в него са актуални експертни мнения на водещи анализатори и специалисти в енергийния сектор у нас. Те дискутират за ползвателите на изданието предизвикателствата пред енергийния...

Готвят се промени в методиката за балансирането

КЕВР публикува проект за изменение на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), включително и нова методика за определяне на цените на балансираща енергия, която е част от ПТЕЕ:...

В сила са промените в Закона за енергетиката и в Наредбата за лицензирането

В петък (24.02.2023) бяха публикувани промените в Наредба 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, а в началото на месеца бяха приети окончателно измененията в Закона за енергетиката. Промените регламентират работата на нови пазарни участници, увеличават инстали...

Финансови вноски от търговци и производители за подпомагане на крайните клиенти

В края на 2022 г. влязоха в сила промените в Закона за прилагане разпоредбите на Закона за държавния бюджет, които задължават производителите на електроенергия и търговците да правят вноски във фонд сигурност на електроенергийната система (ФСЕС). Целта е средствата събран...

Проектът на енергийна стратегия залага на нови АЕЦ, ВЕИ и ВЕЦ

Министерство на енергетиката (МЕ) публикува проект на енергийна стратегия ,озаглавен Стратегическа визия за устойчиво развитие на електроенергийния сектор на Република България с хоризонт до 2053 г. В него МЕ базира своите сценарии за енергийно развитие на странат...

Производство и потребление през 2022 г.

През 2022 година имаме изключително високо производство на електроенергия, равно на 50.4 TWh за цялата година. В структурата на производството доминираха топлоелектрическите централи, използващи въглища, следвани от ядрената централа АЕЦ „Козлодуй” и ВЕЦ, като про...

Газово споразумение между Турция и България

Договорът с турската компания Botaş е за инфраструктура за доставка на втечнен природен газ (LNG) и е от стратегическо значение. Това каза  служебният министър на енергетиката Росен Христов в рамките на изслушване му в Комисията по енергетика в Народното събрание. Споразумениет...