digg digg

Отворено писмо до ВЕИ производителите и крайните потребители на електроенергия

АТЕБ изпрати отворено писмо до обществеността относно екстремно високите цени на балансираща енергия, вследствие прилагането на новата Методика за определяне на тези цени, приета от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и в сила от 1 май 2024 г. В него Асоциа...

Екстремни цени на пазара на балансираща енергия след прилагане на нова методика

Представители на всички големи компании за доставка и търговия на електроенергия, ВЕИ производителите и асоциациите БФИЕК, АИКБ, АТЕБ, АСЕП и АПСТЕ проведоха спешна среща с КЕВР, за да обсъдят предварителните резултати от новата методика за ценообразуване на балансиращата енергия...

Становище на АТЕБ и АСЕП относно екстремни цени за балансиране

Изх. № 390 /22.05.2024 ДО Г-н Иван Иванова Председател На Комисия за енергийно и водно регулиране Копие до: Министерски съвет Копие до: Парламентарна комисия по енергетика Относно: Методика за определяне на цени на балансираща енергия Уважаеми г-н Иванов, Уважаеми дами и господ...

Пълната либерализация на пазара на електроенергия се отлага с една година

В брой 39 от 1 май 2024 г. на Държавен вестник беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от 49-ото Народно събрание на 25 април 2024 г. Законът предвижда отлагане на последния етап от либерализацията на пазара на електроенергия с...

Конференция RE-Source Southeast 2024

RE-Source Southeast – най-голямото събитие, посветено на корпоративното снабдяване с възобновяема енергия в Югоизточна Европа, ще се състои за 4-та поредна година в София.   Запазете си датите 15-16 май 2024 и се регистрирайте сега!   В рамките на събитието през 2024 г....

Становище на АТЕБ по проект на Закона за държавния бюджет на РБ за 2024 г.

Асоциацията на търговците на енергия в България изпрати до отговорните институции, в лицето на Министерски съвет, Министерство на енергетиката, Министерство на финансите, Комисиите по бюджет и финанси, и енергетика към НС; КЕВР и ФСЕС, своя позиция относно проекта на Зако...

Становище на АТЕБ относно предложените промени в Закона за енергетиката

Асоциацията на търговците на енергия в България изрази в Становище, изпратено до Комисията по енергетика в НС, своите забележки и предложения към предложените изменения и допълнения на Закона за енергетиката. Становището касае отпадането на пределните цени за сключване на сделк...

Излезе новият годишен алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ

Годишният алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ 2023 излезе от печат. Новото в него са актуални експертни мнения на водещи анализатори и специалисти в енергийния сектор у нас. Те дискутират за ползвателите на изданието предизвикателствата пред енергийния...

Готвят се промени в методиката за балансирането

КЕВР публикува проект за изменение на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), включително и нова методика за определяне на цените на балансираща енергия, която е част от ПТЕЕ:...

В сила са промените в Закона за енергетиката и в Наредбата за лицензирането

В петък (24.02.2023) бяха публикувани промените в Наредба 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, а в началото на месеца бяха приети окончателно измененията в Закона за енергетиката. Промените регламентират работата на нови пазарни участници, увеличават инстали...