digg digg

По план 15-минутният период на сетълмент стартира на 1ви октомври

Според договореност между КЕВР, ЕСО и БНЕБ се очаква от 1ви октомври 2022 да стартира реалното прилагане на 15-минутния период на сетълмент на балансиращ пазар. По информация на ЕСО, операторът беше готов с въвеждането му още на 1ви юли тази година. Отлагането на старта...

Промени в пазарните и борсовите правила

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе обществени обсъждания на проекти на правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ, Правилата/ и на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия /ПРОБПЕЕ/....

Новата програма за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия

На последното си заседание Министерски съвет одобри новата програма за компенсиране на разходите на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия, както и на мрежовите оператори, за закупуване на електроенергия за покриване на технологичните им разходи. Двете ...

Иван Иванов отново е председател на КЕВР

На 21.07.2022 Конституционният съд (КС) се произнесе по решение по конституционно дело № 4/2022 г., с което обяви за противоконституционно Решение на Народното събрание от 9 февруари 2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). С т...

Най-големите енергийни компании през 2021

В статия публикувана в Капитал се прави обзор на финансовите резултати на най-големите енергийни компании е България. Статията е част от класацията „К100: Най-големите компании в България.“ Оборотът в топ 35 се удвоява до 27.5 млрд. лв., а спечеленото е почти шест пъти пове...

Търсени количества природен газ от Булгаргаз

На свое заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което изиска спешно информация от държавните дружества относно мерките, които предприемат за предотвратяване на криза с доставките на газ през зимния период. Комисията задължи Обществения д...

Пазарът на електроенергия в ЕС през първото тримесечие на 2022

Тримесечният доклад за европейските пазари на електроенергия, изготвен от Европейската комисия, има за цел да подобри обществения достъп до информация за цените на електроенергията в страните-членки на Европейския съюз. Първото тримесечие на 2022 г. бе белязано от въздействие...

ВАС отмени спорното изискване при издаване на разрешително за водовземане

Върховният административен съд отмени текстове от Наредбата за ползването на повърхностните води, приета от Министерски съвет на 23 март миналата година, които задължават собствениците на ВЕЦ-ове да представят документ за учредено право на строеж при издаване на разрешително ...

Промени в енергийното законодателство

Този вторник (05.07.2022) бяха обнародвани и влезнаха в сила промени в Закона за държавния бюджет, които имат отношение към енергийния сектор. Те предвиждат всички нестопански потребители да заплащат цена от 250 лв./MWh за електроенергия до края на 2022 г. Разлика...

Одобрените регулирани цени за 2022/2023

На 01.07.2022 беше обявено ценовото решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за периода 2022 / 2023 година. Прави впечатление, че финалното решение почти не се различава от проекта публикуван преди повече от месец. КЕВР приема прогнозна пазарна цена в размер на...