digg digg

Развитие на пазара на електроенергия

АТЕБ публикува презентация за динамиките в цените на българския и регионалния пазар през 2016 и 2017 година.   Термини използвани в презентацията: Базов товар – товар в MW с доставка през всеки един час от денонощието във всеки един ден от седмицата Пиков товар – товар в ...

Отворено писмо – цени на електроенергията

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Асоциацията на търговците на електроенергия в България /АТЕБ/ подкрепя създаването на прозрачен и ликвиден вътрешен пазар на електроенергия. Асоциацията стои зад принципите на равнопоставеност между пазарните участници, активно подпомага усъвършенстването...

Предложение относно Наредба за намаляване на тежестта от ВЕИ

Според АТЕБ проектът на наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, който беше публикуван на страницата на Ми­нистерството на енергетиката, съдържа някои неизяснени моменти.  Един от тях е липсата на описание на ...