digg digg

Позиция на АТЕБ по повод твърдението, че търговците са причина за високите цени на електроенергията

Асоциацията на търговците на електроенергия в България (АТЕБ) обединява водещи търговци в сектора и цели да промотира и подпомага развитието на либерализиран и конкурентен пазар на електроенергия в страната. По повод изказаното твърдение[1], че търговците на електроенерги...

Позиция на АТЕБ по организирани търгове за 28.06.2019

Спорните търгове на енергийната борса за 24.06 и 25.06 бяха реорганизирани за дата 28.06.2019. Тъй като условията и цените по тях не бяха променени, АТЕБ за пореден път уведоми Министерство на енергетиката и институциите за потенциалните негативи при реализирането на по...

Позиция на АТЕБ по организирани търгове за 24.06 и 25.06.2019

В петъчния ден (21.06.2019) на енергийната борса бяха обявени търгове за покупка за дати 24.06 и 25.06 при спорни условия и цени. АТЕБ алармира за това институциите и държавните дружества в сектора още на 22.06, два дни преди да се състоят съответните търгове....

Позиция относно правила за работа на ЦПДД

В съвместно писмо адресирано до отговорните институции и основните участници на свободния пазар на електроенергия двете асоциации АТЕБ и АСЕП обръщат внимание на основните спорни моменти по отношение на новите правила за работа на сегмента Централизиран пазар за дву...

Провеждане на търгове чрез онлайн система от страна на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД

Асоциацията на търговците на електроенергия в България /АТЕБ/ като сдружение с нестопанска цел, което активно подпомага процесите на либерализация в енергийния сектор, приветства инициативата за въвеждане на система за провеждане на онлайн търгове за продажба на електри...