digg digg

Акспо България ЕАД

Акспо България е основана през октомври 2006 г. като дъщерно дружество на Axpo Group. Фирмата е редовен участник на пазарите на електроенергия и газ, като търгува и в съседните на България страни – Гърция, Македония, Румъния и Турция. В резултат на отличното представяне на екипа на компанията, неговата значимост и отговорности значително нараснаха и Акспо България стана основен офис за търговската дейност на групата. Компанията продължава да се разраства, превръщайки се в ключов участник на пазарите в Югоизточна Европа.

About the Author