digg digg

A 29 Енергия България ЕООД

А29 Енергия България ЕООД е лицензиран търговец на електрическа енергия и оператор на стандартна балансираща група, специализиран в изкупуване и балансиране на енергия, генерирана от ВЕИ. Дружеството е част от групата на Реналфа АД – една от водещите компании в областта на възобновяемите енергийни източници в Югоизточна Европа.

About the Author