digg digg

ВиК Енерджи груп

ЕООД

ВиК Енерджи груп ЕООД с едноличен собственик Български ВиК Холдинг ЕАД е лицензиран търговец на пазара на електрическа енергия в България  от 2022 г. Дружеството доставя електрическа енергия по свободно договорени цени предимно на ВиК операторите в България. ВиК Енерджи груп ЕООД се стреми да осигури в съответствие с приложимите законови, регулаторни и клиентски изисквания, устойчиви решения за дружествата от ВиК отрасъла, в сферата на енергийната търговия и услуги, инженеринговите решения за енергийна ефективност и енергиен мениджмънт. както и създаване на генериращи мощности и преминаване на ползването на електрическа енергия от разходен в бизнес център.

About the Author