digg digg

Гръцка Асоциация на Енергийните Компании за Търговия и Доставка

Гръцката Асоциация на Енергийните Компании за Търговия и Доставка (ESEPIE) e основана с цел да допринесе за развитието на колективния диалог на гръцкия електроенергиен пазар. Нейните членове имат значителен опит и познания придобити от електроенергийните пазари на национално, регионално и Европейско ниво; от производството (конвенционално и от възобновяема енергия) до крайните продажби на консуматори. Асоциацията се стреми да постигне конструктивно сътрудничество с други организации, власти и пазарни институции така че електроенергийният сектор да може активно да допринесе за икономическия растеж.

About the Author