digg digg

Данске Комодитис A/С

Данске Комодитис е интернационална компания за енергийна търговия и услуги основана през 2004 г. и базирана в Орхус, Дания. Компанията развива своята дейност в повече от 30 държави от Европа, предоставяйки уникални възможности на всеки нов пазар. Данске Комодитис комбинира търговска експертиза, интелигентно управление на данни и несравним достъп до Европейските пазари, осигурявайки на своите клиенти енергийни услуги като управление на активи, управление на консумация, балансиране и риск мениджмънт – често чрез специализирани за всеки клиент продукти.

About the Author