digg digg

ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД

EVN Трейдинг Саут Ийст Юръп (EVN TSEE) е активен търговец на електрическа енергия в Югоизточна Европа от 2008 насам. EVN TSEE има лицензии за търговия  с електрическа енергия в България, Сърбия, Македония, Албания, Румъния, Гърция и Унгария. Компанията е член на Румънската (ОPCOM), Унгарската (HUPX) и на Гръцката електроенергийни борси. EVN TSEE търгува с електрическа енергия на едро и дребно. Търговските дейности на компанията включват: снабдяване на крайни клиенти в България и в региона; участие на балансиращия пазар; търгуване на енергийни борси; двустранна търговия; участие в търгове на производители и електроразпределителни дружества в региона; участие в търгове за презграничен капацитет. Дружеството също така търгува с въглеродни сертификати.

About the Author