digg digg

Едисън С.п.А.- клон България КЧТ

Едисън С.п.А – клон България е дъщерно дружество изцяло притежавано от италианската компания Edison S.p.А. Компанията Едисън е първата ютилити компания в електроенергийния сектор в Италия  и една от най-старите компании в света. Понастоящем Едисън е сред основните оператори на енергийния пазар в Италия с дейности като доставка, производство и продажба на електроенергия и газ. Компанията специализира в трансграничната търговия, енергийните доставки и търговията с въглеродни емисии. Едисън играе водеща роля в развитието на нови инфраструктури за внос на природен газ за Европа и Италия.

About the Author