digg digg

ЕДФ Трейдинг Лимитед

ЕДФ Трейдинг е водещ участник на Европейските и световни пазари. Компанията предоставя достъп до пазарите на едро за енергийни продукти на купувачи и продавачи. ЕДФ Трейдинг оптимизира активите на EDF и трети страни, като създава възможности в целия спектър по веригата от производство до доставка. Това позволява на ЕДФ Трейдинг да бъде силно конкурентноспособна в ценообразуването, иновативна по отношение на сделките и изключително ефективна в управлението на риска. Компанията е 100% дъщерно дружество на EDF, най-големият производител на електроенергия и лидер в нисковъглеродните технологии. Компанията е базирана в Лондон.

About the Author