digg digg

Елнова АД

Елнова е енергийна компания, създадена през 2019г., титуляр на лицензия за търговия с електроенергия и координатор на стандартна и комбинирана балансиращи групи. Компанията ни развива търговска и консултантска дейност на българския и регионалния енергийни пазари и предлага богато портфолио от услуги за потребители и производители на електроенергия. Пазарният подход на Елнова е насочен към предоставяне на иновативни решения за оптимизиране на енергийните разходи, съобразени с индивидуалните потребности на всеки ‌наш клиент.

About the Author