digg digg

Енерго-Про Енергийни Услуги ЕАД

Като част от Енерго-Про Груп, „Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕАД обединява, координира и оптимизира търговските дейности на цялата група в България и региона на Югоизточна Европа.  Само за няколко години от създаването си, „Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕАД успя да покрие голяма част от основния регионален пазар в Югоизточна Европа и да се превърна в една от най- надеждните и сигурни фирми на енергийния пазар.  Компанията активно инвестира в своите служители и софтуерни продукти за по-нататъшното развитие на фирмата и допринася за работата на другите дружества, част от групата Енерго-Про. Визията на Енерго-Про Енергийни Услуги е да се позиционира като стабилен инвеститор и водещ търговец с електроенергия в България, да бъде надежден партньор и професионален консултант на своите клиенти и партньори.

About the Author