digg digg

Енерджи Денмарк АС

Energi Danmark Group е една от водещите групи за енергийна търговия в скандинавския регион с дейности във физическа и финансова търговия с енергия, търговия с въглеродни квоти, природен газ, управление на портфолио и търговия свързана с деривативни финансови инструменти. Основана през 1993 г., Енерджи Денмарк АС оперира на повече от 30 пазара в Европа и по света. С 30 години опит в енергийната индустрия, компанията има задълбочени разбирания за енергийния сектор, търговията с енергия, управлението на риска, управлението на портфейла и баланса между производство и потребление.

About the Author