digg digg

Енерджи МТ ЕАД

Енерджи МТ ЕАД е търговец на електрическа енергия и координатор настандартна и комбинирана балансиращи групи. Благодарение на богатия си опит на свободния пазар, дружеството предлага на своите клиенти ефективни и гъвкави решения, съобразени с техните потребности. Извършва доставка на електрическа енергия към потребители в цялата страна, предлага услугите на координатор на балансираща група за потребители и производители, включително ВЕИ и ВЕКП производители, търгува с електрическа енергия в България и Югоизточна Европа.

About the Author