digg digg

Електрични финанчни тим д.о.о.

EFT Group е учредена през 2000 г. във Великобритания с оглед на възхода на пазара за трансгранична търговия с електроенергия в Централна и Югоизточна Европа. ЕФТ е компания пионер в търговията с електроенергия и водещ участник на Европейските пазари. Освен дейността й в търговията с електроенергия, EFT е и един от водещите инвеститори в енергетичния сектор в региона. Компанията търгува всеки ден на седем енергийни борси.

About the Author