digg digg

Загора Енерджи ООД

Загора Енерджи“ ООД гр. Стара Загора е дъщерно дружество от структурата на „Холдинг Загора“ ООД с предмет на дейност „Търговия с електрическа енергия“. Съгласно учредителния акт от 28.09.2007 г. мисията на „Загора Енерджи“ ЕООД е да обезпечи енергийните потребности на клиентите си чрез: консултиране и сътрудничество по въпроси, свързани с регистрацията на пазара; конкурентна и стабилна цена; сигурност при доставка на електроенергия; коректност и лоялност в отношенията.

About the Author