digg digg

МВМ Партнър ЗРТ

MBM Партнър ЗРТ е дъщерно дружество притежавано от MVM Hungarian Electricity Ltd., работещо в конкурентна пазарна среда и специализирано в продажбата на едро и дребно на електроенергия. Компанията започва своята дейност през 2003 година и постепенно се превръща в един от най-големите енергийни търговци в Унгария и основен участник на унгарския пазар. МВМ Партнър ЗРТ търгува на няколко европейски борси и пазари за двустранни договори чрез централния си офис в Будапеща, като по този начин дружеството гарантира способността си да реагира бързо на ценовите промени на международно ниво.

About the Author