digg digg

МЕТ Енерджи Трейдинг България ЕАД

МЕТ Енерджи Трейдинг България ЕАД е основана през 2017 години и представлява МЕТ Груп на енергийните и газови пазари в Югоизточна Европа. МЕТ Груп се фокусира в търговията с множество енергийни продукти, базирана е в Цуг, Швейцария и участва на основните Европейски пазари. Създаването на МЕТ Енерджи Трейдинг България ЕАД е естествено продължение на съществуващото портфолио на МЕТ в съседните страни като Румъния, Сърбия и Турция. МЕТ България допринася за синергията между компаниите посредством пълноценна трансгранична търговия. Компанията се установява като основен участник на месния пазар на газ и електроенергия с търговия на едро и дребно.

About the Author