digg digg

МФТ Енерджи А/С

Ние в MFT Energy сме експерти в търговията с електроенергия и природен газ на енергийните борси. Със седалище в Орхус, Дания, ние оперираме на над 30 пазара в Европа, Турция, САЩ и Азия. За рекордно време MFT Energy се превърна във водеща компания в търговията с електроенергия и газ. Ние срещаме търсенето и предлагането по време и място на доставка. Нашите специализирани търговски екипи прилагат задълбочени знания за пазара и изчерпателен набор от данни, за да анализират, изграждат и изпълняват своите търговски стратегии. В същото време нашите дейностите  улесняват зеления преход и допринасят за ефективността на пазарите.

About the Author