digg digg

Румънска Асоциация на Енергийните Доставчици

Създадена в края на 2006 г., AFEER – Румънската асоциация на енергийните доставчици е професионална, неправителствена, нестопанска, независима и неполитическа организация, обединяваща доставчиците на електроенергия в Румъния. Нейната основна мисия е да подпомага комуникацията между членовете на Асоциацията и други организации по прозрачен и професионален начин. AFEER успява да обедини компании, които естествено се конкурират на пазара, но споделят помежду си своите общи проблеми и виждания за подобряване на пазарната среда.

About the Author