digg digg

Ф Инвест ЕООД

Ф ИНВЕСТ е компания, чиято дейност е фокусирана в прилагане на последните технологични иновации в секторите на търговията с ел. енергия – внос и износ на електроенергия на международните пазари с фокус страните от Централна и Източна Европа посредством различни платформи и енергийни борси. Цел на компанията е да осигури на клиентите си доставки в дългосрочен план на ел. eнергия, гарантирайки сигурност и устойчивост. Ф ИНВЕСТ разполага с „know-how”, което й позволява през годините да оперира успешно в силно конкурентна среда и да изгражда положителна връзка с клиентите си.

About the Author