digg digg

Електрохолд Трейд ЕАД

Електрохолд Трейд ЕАД е лицензиран търговец на електрическа енергия от 2005г. в България. Дружеството е  собственост на Еврохолд България,  една от водещите публични компании. Електрохолд Трейд ЕАД извършва продажба на енергия на индустриални фирми, цялостна доставка за бизнес клиенти, балансиране и търговия на пазар на едро.

About the Author